Jeugd

Jeugdorkest Ad Astra

Jeugdorkest Ad Astra

Het leerlingenorkest van Ad Astra kent inmiddels een rijke geschiedenis. Reeds halverwege de jaren ’60 van de vorige eeuw was er sprake van optredens van jeugdleden van de vereniging onder de noemer ‘klein’ Ad Astra. Al snel werd dit ‘jong‘ Ad Astra maar begin zeventiger jaren hield dat initiatief weer op te bestaan. Eind ’70-er jaren wordt er toch weer met groepjes leerlingen gerepeteerd en opgetreden bij de winteruitvoeringen. Vanaf 1980 groeit het aantal jongeren gestaag en het jeugdorkest breidt daarmee ook haar repertoire uit. Vanaf 1988 staat het jeugdorkest onder leiding van haar huidige dirigent, Ron van Duffelen. Hij weet de jongeren dermate enthousiast te maken dat het niveau verder stijgt.

Uiteindelijk resulteert dit meermalen in deelname aan een festival door de Jojo’s (Jeugd Orkest Jongeren) zoals ze op dat moment heten. In 1994 wordt op het VOGO-festival in Gorinchem de wisselbeker weggekaapt voor veel ‘senior’ collega-orkesten uit de regio.
Uiteindelijk is er zelfs een periode dat het niveau voor een deel van de leerlingen te hoog is om in te stappen. Op dat moment ontstaat er een 2e leerlingenorkest, soms wel de Klojo’s (Klein Orkest Jongeren) genoemd. De laatste jaren is bewust een stapje terug gedaan om weer 1 volwaardig jeugdorkest te vormen en de instap voor leerlingen niet te groot te maken.

Jaarlijks treedt het leerlingenorkest meermalen op. Naast de vaste optredens tijdens voorjaarsconcert en slotconcert zijn onze jongste muzikanten ook regelmatig terug te vinden bij concertavonden van de muziekschool en kerstoptredens. En telkens weer verrassen zij het publiek met een gevarieerd en interactief optreden, daarbij gestimuleerd door opperjojo Ron!

In 2018 is er binnen de vereniging een jeugdcomité opgericht, bestaande uit alleen jeugdleden. Zij zorgen voor veel leuke activiteiten door het jaar heen.