Ad Astra behaalt eerste prijs op concours Zutphen

P1080894

Concours Zutphen 2017

De orkestleden van Ad Astra vertrokken zaterdag 18 maart jl. met de bus naar Zutphen om deel te nemen aan het concertconcours in de Hanzehof, onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie. Het fanfareorkest van Ad Astra bevindt zich al sinds 1950 onafgebroken in de 1e divisie voor amateurorkesten en moet minimaal eens per vier jaar aan een KNMO-concours deelnemen om deze positie te handhaven.

Onder leiding van dirigent Anne van den Berg werd er ingespeeld met ‘In Perfect Piece’ van Kenneth Downie (arr. Jan Bosveld). De twee te beoordelen werken waren ‘Poème Symphonique’ van Rob Goorhuis en ‘Between the Two Rivers’ van Philip Sparke. Voor beide werken werden respectievelijk 83,33 en 82,33 punten behaald. Een mooie 1e prijs met een gemiddelde score van 82,83 punten en daarmee handhaving in de 1e divisie.

Een orkest wordt beoordeeld op de volgende 10 onderdelen: intonatie, klankvorming, klankbalans, techniek, articulatie, ritmiek, samenspel, dynamiek, nuancering en muzikale uitvoering. Doordat het orkest onder leiding van de huidige dirigent op al deze vlakken een goede progressie doormaakt, hadden de orkestleden misschien gehoopt op wat meer punten. Geheel terecht gezien de energie, muzikaliteit en het vertrouwen waarmee het concert werd gegeven, maar de jury – bestaande uit Durk Lautenbach, Dick Bolt en Fried Dobbelstein – was kritisch deze dag. Met een gemiddeld rapportcijfer van 8,3 en de positieve flow waarin het orkest zich bevindt, vertrok de club richting een heerlijk diner in Terwolde om daar de mooie muzikale dag af te sluiten.